Jdi na obsah Jdi na menu

Sbormistryní (a zakladatelkou) sboru Festivia Chorus je MgA. Jitka Čudlá.

fch-sbormistryne---web.jpgNejprve studovala v letech 1995 – 1996 obor Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (prof. Jiří Kolář), poté byla přijata na JAMU do Brna, kde v roce 2002 absolvovala dirigování sboru u prof. Lubomíra Mátla.

Během svého studia byla asistentkou sbormistra u sboru operety ND Brno a v letech 2001 – 2004 byla sbormistryní tehdy ještě smíšeného sboru Mladost, jehož vedení převzala od dr. Jaroslava Dostalíka. V sezóně 2004 – 2005 působila jako sbormistryně sboru opery SD Opava.

Poté její život prošel výraznou změnou jak v soukromí, tak v profesionálním životě. V roce 2004 založila ve Velké Lhotě u Dačic komorní sbor Festivia Chorus. Ve zdejším Evangelickém tolerančním areálu začali s manželem Josefem pořádat koncertní sezóny vážné, a zvláště sborové hudby. V roce 2011 přibyl festival Dostalíkovo sborové jaro.

V současnosti působí v dolnorakouském městě Vitis (Gemeindeverband der Musikschule Vitis) jako učitelka klavíru, varhan a hlasové výchovy. Je také hlavní korepetitorkou této hudební školy. Je vyhledávanou doprovazečkou různých sólistů, pěveckých sborů, komorních uskupení i orchestrů v Rakousku i v České Republice. Kromě četných koncertů v roli sbormistryně se příležitostně věnuje i sólovému koncertování jako varhanice a sopranistka. V poslední době se věnuje také hře na harfu. Pokud čas dovolí, věnuje se i psaní úprav pro sbor či vlastním skladbám. Její úprava koledy "Byla cesta, byla ušlapaná" vyšla v roce 2016 v nakladatelství enoty.eu